Correcte boeking door waterschap De Stichtse Rijnlanden?

woensdag 18 februari 2015 23:00

Het waterschap HDSR heeft een bedrag van € 6,4 miljoen voor de vernieuwing van de rioolwaterzuivering Utrecht aan andere zaken besteed.

Het waterschap HDSR, in de provincie Utrecht, heeft in 2007 een overeenkomst gesloten met het aangrenzende waterschap AGV. Op basis van deze overeenkomst ontvangt het waterschap HDSR een bedrag van € 6,4 miljoen als bijdrage voor de vernieuwing van de rioolwaterzuivering Utrecht. Het waterschap HDSR heeft dit geld echter al aan andere zaken uitgegeven. De belastingbetalers voor de zuiveringsheffing in Utrecht mogen nu voor deze kosten opdraaien. De ChristenUnie trekt hierover nu aan de bel bij de toezichthouder, de provincie Utrecht.

In 2016 zal het waterschap HDSR naar verwachting starten met de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Utrecht. Omdat het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Vecht stelt het aangrenzende waterschap AGV hieraan strenge eisen. Om te zorgen voor schoner water in de Vecht heeft het waterschap AGV in 2007 een bijdrage van € 6,4 miljoen toegezegd voor de vernieuwing van de rioolwaterzuivering Utrecht.

Bij de controle van de jaarrekening van HDSR over 2011 kwam echter aan het licht dat het waterschap HDSR de ontvangen middelen voor de rioolwaterzuivering Utrecht niet apart had gezet in een bestemmingsreserve, maar dat deze middelen reeds waren uitgegeven voor een ander doel, namelijk het beheer en onderhoud van het oppervlakte water. Het waterschapsbestuur van HDSR - dat deze fout ontdekte - heeft hierop besloten dat deze fout in 2012 moest worden gecorrigeerd.

In de afgelopen 3 jaar heeft het dagelijks bestuur van het waterschap, na herhaald aandringen, wel een poging gedaan om het geld in een bestemmingsreserve voor de riool waterzuivering Utrecht te storten. Gezien men daarbij geen zuivere correctie wilde toepassen ontstond hierover discussie in het bestuur, waarop dat voorstel werd ingetrokken. Via een vastgestelde motie kreeg het dagelijks bestuur opnieuw de opdracht om te zorgen dat de van AGV ontvangen middelen voor eind 2014 in de bestemmingsreserve voor de rioolwaterzuivering Utrecht gestort moesten worden.  

In 2014 heeft het waterschapsbestuur van HDSR besloten om de zuiveringsheffing de komende jaren steeds met 3,5% extra te verhogen. Op deze wijze worden de benodigde miljoenen vergaard die nodig zijn voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering Utrecht. Eind 2014 heeft het dagelijks bestuur van HDSR hierop voorgesteld om toch maar af te zien van de eerder afgesproken correctie van de boekhouding. Het algemeen bestuur heeft hierop gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar de eerdere gang van zaken. Uit dit onderzoek blijkt nu dat de van AGV ontvangen middelen destijds niet per ongeluk anders zijn ingeboekt, maar dat dit bewust is gebeurd.

Het dagelijks bestuur HDSR, bestaande uit Water Natuurlijk en het CDA met gedoogsteun van de PvdA, wil het hoofdstuk hiermee afsluiten. Een aantal fracties in het HDSR bestuur is het hier principieel mee oneens. Voor hen staat het “onafhankelijke” onderzoek, waarvoor het dagelijks bestuur zelf de opdrachtgever was, ter discussie. Dit onderzoek is op essentieële onderdelen onjuist. Het dagelijks bestuur probeert met dit onderzoek de schuld van zich af te schuiven. Ondanks de eerdere besluiten van het algemeen bestuur weigert het dagelijks bestuur de onjuiste boeking te corrigeren. Een meerderheid van het algemeen bestuur lijkt zich hier nu bij neer te leggen.

Jaap Verweij van de ChristenUnie, die al tien jaar lid is van het algemeen bestuur HDSR, vindt het onbegrijpelijk dat een gesloten glasheldere bestuurlijke overeenkomst niet wordt nagekomen. Met deze gang van zaken overtreedt het waterschap ook de formele financiële regels. De belastingbetalers voor de zuiveringsheffing moeten nu opdraaien voor dit bedrag van € 6,4 miljoen, terwijl andere categorieën belastingbetalers van de boeking profiteren. Hij heeft er geen goed woord voor over nu blijkt dat HDSR deze boeking bewust zo heeft gedaan. Namens de ChristenUnie heeft hij aangegeven deze kwestie nu voor te zullen leggen aan de provincie Utrecht, die als toezichthouder toe moet zien op het correct functioneren van het waterschap.

HDSR = Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
AGV = Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

« Terug

Reacties op 'Correcte boeking door waterschap De Stichtse Rijnlanden?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.