Nieuwsberichten

Welkom op onze site voor Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. De belangrijkste taken van het waterschap zijn: zorgen voor sterke dijken, droge voeten en schoon water. Klik hier voor een kaartje en meer informatie.

Op 18 maart 2015 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Klik hier voor informatie over onze kandidaten. Kieskompas: Klik hieronder direct door naar de toelichtende hoofdstukken uit ons programma: Algemeen, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 

De ChristenUnie is op dit moment met één zetel vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Via deze website houden we u graag op de hoogte van de inbreng van de ChristenUnie in het waterschap. Met onze inbreng willen we het waterschap beter op koers brengen. Waterbeheer moet veilig en duurzaam zijn. We willen een  eerlijke afwegingen tussen alle waterbelangen. Een waterschapsbestuur dat zorgt voor transparante besluitvorming. Stem op 18 maart ChristenUnie!

Jaap Verweij, fractievoorzitter ChristenUnie HDSR