Verkiezingen

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur

In ons verkiezingsprogramma leggen we uit waarom het belangrijk is om uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen en waar de ChristenUnie zich voor inzet in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Het waterschap gaat ergens over!

Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Het waterschap heeft drie hoofdtaken

 1. Veilige dijken
 2. Voldoende en schoon oppervlaktewater
 3. Gezuiverd afvalwater

Dit zijn heel belangrijke voorwaarden voor een land waarin we goed kunnen leven en werken.

Dit is onze motivatie

Wij zetten ons in voor een hoogheemraadschap dat dienstbaar is. Dienstbaar aan inwoners, natuur en bedrijven. De ChristenUnie heeft daarbij een belangrijk vertrekpunt. We zorgen voor deze aarde, omdat de Schepper ons die zorg heeft toevertrouwd. We willen de aarde goed doorgeven aan onze kinderen.

Zo doen we ons werk

De ChristenUnie werkt aan een goed waterbestuur. We kiezen voor het lange-termijn belang. En voor beheersbare kosten, juist ook op lange termijn. Wij doen in goede  samenwerking met inwoners, natuurorganisaties, andere overheden en bedrijven.

De ChristenUnie wil een overheid die de samenwerkt. Zo kunnen we de omgeving duurzaam inrichten en gebruiken. Het waterschap kijkt daarom met een brede blik kijken naar de problemen van vandaag en morgen. Ontwikkelingen zoals het Deltaprogramma1 , en ook de invoering van de Omgevingswet geven veel aanknopingspunten. Ook bij de verwerking van afvalwater staan de ontwikkelingen niet stil. We kunnen grondstoffen en energie winnen uit het afvalwater. De investeringen betalen zich op termijn terug. De kosten van de waterschappen worden dan lager.

Bij een waterschap gaat veel geld om. Geld van de burgers. En van de bedrijven. We vinden dat de grootste vervuilers het meest moeten betalen. Dat vraagt aanpassing van het belastingstelsel.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 1. Een waterschap dat beschermt tegen de bedreigingen van water.
 2. Een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor stad en land.
 3. Een waterschap dat water duurzaam beheert in steden en dorpen.
 4. Een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water.
 5. Een waterschap dat water en recreëren samenbrengt.
 6. Een dienstbaar waterschap.
 7. Een toekomstgericht waterschap.
 8. Een waterschap als betrouwbare partner.
 9. Een waterschap dat kennis uitwisselt over water.
 10. Een waterschap dat verantwoord omgaat met geld. 

1 https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma 

Kandidaten

De volledige kandidatenlijst voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ziet er als volgt uit:

 1. Kees van Kranenburg, Driebergen-Rijsenburg
 2. David van de Belt, Huis ter Heide
 3. Christine Pleijsier, Utrecht
 4. Paul Zeef, Odijk
 5. Daniël Voortman, Nieuwegein
 6. Hugo Snoek, Vlist
 7. Martin van der Grift, Bilthoven
 8. Merith Reinders, Utrecht
 9. Marja Benders-Molenaar, Oudewater
10. Dianne van Wijnen, Doorn
11. Caspar Voorberg, Houten
12. Ike Roetman, Maarssen
13. Algert Wentink, Utrecht
14. Caroline Pape-van Genderen, IJsselstein
15. Gerrit Taute, Wijk bij Duurstede
16. Jan Meijer, Montfoort
17. Nadine Dalen-van Hierden, Groenekan
18. Adri van der Ven, Houten
19. Daniel van Utrecht, Maartensdijk
20. Bas Lont, Utrecht
21. Piet Bos, Kockengen
22. Arie Kool, Linschoten
23. Arne Schaddelee, Houten

Wat mag u verwachten van ons team van kandidaten voor het waterschapsbestuur?

 • Kennis van waterbeheer, ruime bestuurlijke ervaring en een dienstbare, leergierige en integere opstelling.
 • Duurzaam waterbeheer, zodat onze kinderen niet worden opgezadeld met problemen die we nu al kunnen voorzien.
 • Het vermogen om verbindingen te leggen met belanghebbenden in de samenleving.
 • Bereid om als goede rentmeester verantwoording af te leggen over onze omgang met de schepping.
 • Transparantie bij de besluitvorming over watervraagstukken en zorgvuldigheid bij de afweging van maatschappelijke en individuele belangen.
 • Aanspreekbaar op de gedragscode van de ChristenUnie, die tot doel heeft om de integriteit te waarborgen.
 • In verbinding met leden van de ChristenUnie in gemeenteraden, Provinciale Staten en de Staten-Generaal.