Waarom inloggen?

Om misbruik van deze site te voorkomen is voor het reageren op artikelen meestal inloggen noodzakelijk. Met je gebruikersaccount kun je daarnaast petities ondertekenen en kun je producten bestellen in onze webwinkel.

Wie mogen er berichten plaatsen?

Alle leden en mensen die geregistreerd staan op deze website mogen berichten plaatsen onder berichten op de site waar een reactiemogelijkheid wordt geboden.

Wachtwoord voor leden en donateurs

Leden en donateurs van ChristenUnie, PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en de Mr. Groen van Prinstererstichting hebben automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord. Zijn deze niet bij je bekend, vraag dan de gebruikersnaam op via wachtwoord.christenunie.nl en vul daar ook een nieuw wachtwoord in.

Registreren

Voor mensen die geen lid of donateur zijn is het mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen, via www.christenunie.nl/registratie.