Voorstellen Kandidaten

Onze eerste 5 kandidaten stellen zich aan u voor:

 1.  Jaap Verweij (Woerden)

De ChristenUnie heeft mij gevraagd om lijsttrekker te zijn voor de komende waterschapsverkiezingen. Graag wil ik me kort aan u voorstellen. In de afgelopen 10 jaar was ik al actief lid van het waterschapsbestuur in onze regio. Door mijn werkkring, eerder twaalf jaar bij een aangrenzend waterschap en nu zeven jaar bij Rijkswaterstaat, ben ik goed op de hoogte van de watervraagstukken. Met een team van enthousiaste kandidaten uit het hele waterschap, willen we graag uw belangen dienen. Woerden, gelegen in het Groene Hart, is de plaats waar ik 52 jaar geleden ben geboren en waar ik ben opgegroeid. Het veenweidegebied met zijn boerderijen is een uniek open landschap.  Fietsend kun je hier prima genieten van de agrarische bedrijvigheid, de natuur en de cultuurhistorie. Het is een gebied waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. In de gemeente Woerden ben ik kerkelijk betrokken bij de PKN en maakte ik ook een periode deel uit van de gemeenteraad. De motivatie om bestuurlijk actief te zijn ligt in de betrokkenheid bij onze maatschappij. Graag wil ik me inzetten voor de belangen van mijn medemensen en de schepping. Goed rentmeesterschap en solidariteit zijn ook voor het waterbeheer belangrijke uitgangspunten. Over 4 jaar wil ik graag kunnen melden dat er in het waterschapsbestuur verantwoorde keuzes zijn gemaakt: een veiligere leefomgeving en een duurzaam watersysteem tegen aanvaardbare kosten met een eerlijke lastenverdeling. Jaap Verweij, Fractievoorzitter ChristenUnie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

2.  Ewout ten Heuw (Utrecht)

Ik ben Ewout ten Heuw, 33 jaar, woonachtig in Utrecht, gehuwd en vader van een zoontje (4) en een dochtertje van een half jaar. Ik heb een juridische en bestuurskundige achtergrond en ben sinds 2008 werkzaam als juridisch adviseur bij een naburig waterschap. Wonen, werken en recreëren in onze Rijndelta lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zonder waterbeheerders zou Utrecht aan zee liggen, zou niet adequaat ingespeeld kunnen worden op pieken in rivierafvoer en regenbuien en zou het bereiken van schoon water geen issue zijn. Niet voor niets doen waterschappen in onze regio daarom al sinds de 14e eeuw nuttig en noodzakelijk werk. Waarom stemmen? Door uw stem uit te brengen, heeft u indirect zeggenschap op de samenstelling van een bestuur dat waterhuishoudkundige beslissingen neemt die relevant voor u kunnen zijn en dat bepaalt wat u jaarlijks aan belasting betaalt. De ChristenUnie heeft genuanceerde opvattingen over de verschillende waterbelangen die gediend moeten worden en zoekt daarbij een evenwicht tussen de belangen van burgers, bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders. Rentmeesterschap, toekomstbestendigheid, een verantwoorde besteding van uw belastinggeld en een integere wijze van besturen zijn daarbij belangrijke aspecten waar ik me voor wil inzetten.

3.  Matthijs de Leede (Polsbroek, Lopik)
Matthijs de Leede, 22 jaar: "Wonend en opgegroeid op een melkveehouderij in een mooi en waterrijk gebied van ons waterschap, namelijk de Lopikerwaard, ben ik al van jongs af aan betrokken bij alles wat te maken heeft met water! Gedurende mijn studie civiele techniek heb ik binnen de waterbouw ervaring opgedaan bij enkele opdrachtnemers en enkele opdrachtgevers in Utrecht en omstreken. In de zomer van 2014 ben ik afgestudeerd bij Rijkswaterstaat op het gebied van inframanagement, waar ik nu ook werkzaam ben. Momenteel ben ik daar betrokken in de projectbeheersing van een project in uitvoering. Naast mijn werkzaamheden bij Rijkswaterstaat werk en denk ik ook dagelijks mee op de melkveehouderij thuis. Ik vind het belangrijk dat het waterbeheer en de veiligheid op- en rondom het water op een verantwoorde en duurzame manier plaatsvind. Om deze redenen wil ik mijzelf dan ook namens de ChristenUnie verkiesbaar stellen, om zo mede bij te kunnen dragen aan een goed rentmeesterschap van God's schepping." Hartelijke groet, Matthijs de Leede

4.  Rinus Vader (Driebergen, Utrechtse Heuvelrug)
Rinus Vader (1959): “Sinds 1985 woon ik met veel plezier in Driebergen, Utrechtse Heuvelrug, waar ik twaalf jaar heb deelgenomen aan het bestuur van Zwembad De Zwoer. Als gezin zijn we betrokken bij de PKN te Zeist, waar ik twaalf jaar als ouderling zorg heb gedragen voor hen die we uitzonden. Mijn affiniteit met waterbeheer is geboren in Zeeland, waar ik ben opgegroeid en mijn studie civiele techniek en bouwkunde voltooide, later aangevuld met studies facility management en bedrijfskunde. Ik ben vastgoedstrateeg bij Royal HaskoningDVH, gericht op asset management. Dat is het zo goed mogelijk de goede dingen doen met kapitaalgoederen, zoals gebouwen en infrastructuur. Zo is het is van belang bestaande gebouwen zinvol te benutten, in plaats van vastgoed zinloos toe te voegen aan een verzadigde markt. Zo hebben mijn vrouw en ik in een leegstaande villa www.villafonti.it opgezet. Deze visie draagt de CU uit, uitgewerkt in haar bundel Duurzaamheid, Kiezen voor kwaliteit, over het omgaan met deze aarde en de medemensen wereldwijd in het perspectief van een gegeven schepping.” Met een vriendelijke groet, ing. M.C. (Rinus) Vader MSc

5.  Caspar Voorberg (Houten)

Graag stel ik mij voor als kandidaat voor de ChristenUnie. Ik ben geboren in 1965, dus de snelle rekenaar onder u begrijpt dat ik binnenkort 50 jaar mag worden. Na wat omzwervingen in Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland ben ik in 1990 in Houten komen wonen, samen met mijn vrouw en zoon. Sinds die tijd werk ik ook bij Rijkswaterstaat. Deze organisatie werkt landelijk, maar kent veel raakvlakken en werkt graag samen met de waterschappen. Ook Rijkswaterstaat draagt zorg voor droge voeten, voldoende en schoon water. De liefde voor het waterbeheer heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader en opa werkten ook bij Rijkswaterstaat. Zij hebben ook de watersnoodramp van 1953 aan de lijve ondervonden, toen het toenmalige eiland Rozenburg onder water liep. Ik ben civiel ingenieur en bedrijfskundige. Graag zet ik me in voor de taken waar het waterschap voor staat: veilige dijken, droge voeten en schoon water. En dat vanuit een christelijke levensovertuiging. Caspar Voorberg

a

a