Beheergebied

Beheergebied HDSR

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt als waterschap voor het waterbeheer in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Het is een mooi en gevarieerd gebied. In het westen ligt het veenweidegebied en in het oosten de Utrechtse heuvelrug. In het beheersgebied van het waterschap liggen ook verschillende stedelijke gebieden, waaronder de stad Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Zeist en Woerden.

Het gebied van het waterschap wordt getoond op het onderstaande kaartje. De grenzen van het waterschap vallen niet overal samen met de grenzen van de gemeente of de provincie.

 Voor meer informatie over HDSR: www.hdsr.nl